O TERAPII

O terapii

Myślenie systemowe odbywa się bez typowych normatywnych założeń, które odnoszą się do patologicznych stanów człowieka. Prośbę o profesjonalną pomoc pojmuje się nie w kategorii psychopatologii, a w kategorii procesu komunikacyjnego. Zgodnie z główną tezą terapii systemowej podstawą ludzkiej egzystencji jest komunikacja. Z tezy tej wynika nie tylko samo myślenie systemowe, ale także będąca jej konsekwencją metoda profesjonalnej pomocy.

Kurt Ludewig

Terapia systemowa oznacza, że czyni się różnicę, która czyni różnicę.

Vera Hähnlein

Terapia systemowa

Terapia systemowa to nazwa jednego z nurtów psychoterapeutycznych, który często kojarzony i utożsamiany jest z terapią rodzinną. Jednak terapia systemowa oferuje nam o wiele więcej niż sama możliwość terapeutycznej pracy z rodziną. Charakterystyczne dla niej jest to, że bardziej od stosowanych technik istotny jest tutaj pewien sposób myślenia, który osadza człowieka w kontekstach relacyjnych. Ma więc ona zastosowanie zarówno w terapii stacjonarnej jak i ambulatoryjnej, w terapii rodzin, par czy też psychoterapii indywidualnej i grupowej.

 

W terapii tej człowiek definiowany jest jako jednostka komunikująca się z innymi, pozostająca z nimi w relacji i w sieci wzajemnych oddziaływań. Również psychopatologia w terapii systemowej postrzegana jest jako zjawisko z gruntu relacyjne. Ludzie bowiem nie żyją samotnie, w oderwaniu od wielowymiarowych kontekstów, lecz zawsze w pewnych powiązaniach społecznych. Są w nich zanurzeni. To, co zwykliśmy określać rzeczywistością, powstaje zawsze w dialogu i też w dialogu pozostaje

Myśleć systemowo można zarówno pracując z całą rodziną, jak i w pracy z dzieckiem, albo badając obszary relacyjnego wpływu tak skomplikowanego zjawiska jakim jest trauma. Niezależnie od specyfiki pracy i sposobów poruszania się w każdym z tych kontekstów, można postrzegać je jak perły nanizane na jedną nić, którą jest w tym wypadku myśl systemowa.

Terapia systemowa zasadniczo nie jest pomyślana jako technika i dlatego jest otwarta na techniki z innych podejść. Jest krótkoterminową, niepatologizującą, efektywną i skuteczną praktyką psychoterapii oraz innych kontekstów zawodowych, dotyczących kontaktów międzyludzkich.

Kurt Ludewig