RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Psychoterapia Robert Adamczyk, ul. Norwida 1/11 25-410 Kielce, NIP: 678-181-17-12, nr telefonu: (+48) 502-132-847, email: psychoterapia@robert-adamczyk.online;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Robert Adamczyk, nr telefonu: (+48) 502-132-847, email: psychoterapia@robert-adamczyk.online;
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

z poważaniem
Robert Adamczyk

 

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Dla Państwa wygody strona www.robert-adamczy.online (dalej zwana Portalem) używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by w sposób bezpieczny i skuteczny administrować serwerami i Portalem; świadczyć określone usługi; dostosować serwis do potrzeb Użytkowników; zapewnić bezpieczeństwo Portalu i Państwa danych; utrzymać sesje Użytkowników i/lub zapamiętać ustawienia Użytkownika oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez portal internetowy do urządzenia końcowego odwiedzającego Serwis.

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z zasobów Portalu to między innymi dane zapisywane w logach serwerów i Portalu – np. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o adresie IP, dane przeglądarki Użytkownika oraz inne dane, w tym te realizowane przez protokół http, w tym informacje o błędach.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na Portalu cookies.
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego ich blokowania. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych niektóre funkcji Portalu.

Jak zmienia się ustawienia cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), następnie kliknąć w zakładkę Ustawienia > Zaawansowane > Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia witryn (chrome://settings/content/cookies). W sekcji Pliki cookie można zmienić następujące ustawienia plików cookie: usuwanie wszystkich plików cookie, usuwanie plików cookie z pewnego okresu, domyślne zezwalanie na pliki cookie lub ich blokowanie, zezwalanie na pliki cookie konkretnej witryny lub ich blokowanie, usuwanie plików cookie po zamknięciu Chrome. Więcej na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Microsoft Edge
W przeglądarce Microsoft Edge należy wybrać pozycję Więcej > Ustawienia . Wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane. W obszarze Prywatność i usługi wybierz opcję Pliki cookie.
Więcej na stronie: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-…

Internet Explorer
Aby usunąć pliki cookie : W programie Internet Explorer należy wybrać przycisk Narzędzia , a następnie wskazać pozycję Bezpieczeństwo i wybrać pozycję Usuń historię przeglądania. Zaznacz pole wyboru Pliki cookie i dane witryn internetowych, a następnie wybierz przycisk Usuń. Aby zablokować pliki cookie, zezwolić na nie w programie Internet Explorer 11 dla systemu Windows 10, zablokować pliki cookie lub zezwolić na nie w programie Internet Explorer 10 lub starszej wersji : W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe. Wybierz kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia wybierz odpowiednie pozycje.
Więcej na stronie: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox
W programie Firefox ustawienia cookies można zmienić w oknie Opcje. Ustawienia te znajdziesz w następujący sposób: Naciśnij przycisk menu i wybierz Opcje. Następnie przejdź do panelu Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane stron lub Blokowanie treści.
Więcej na stronie: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Opera
Przejdź do opcji Ustawienia. Następnie kliknij na opcję Prywatność i bezpieczeństwo (na pasku bocznym). W obszarze Prywatność i bezpieczeństwo kliknij na opcję Ustawienia witryny. W sekcji Ciasteczka możesz wybrać sposób obsługi cookies.
Więcej na stronie: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/.