Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

  • Position: Robert Adamczyk Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
  • Experience: Aktualni superwizorzy: Julianne Appel-Opper (Universyt Birmingham, UK) Daniel Bąk (Relational Change, UK) - hiperwizja superwizji związaych z klientami GSRD Edyta Stelmach (PTP) - superwizja zespołu OŚOPIP
  • Location: W przeszłości uczestniczyłem w superwizjach m.in. u: Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS, PTP) Maria Kasprowicz (WTTS) Ewy Stankowskiej (WTTS) Ewy Canert-Łąki (EAGT) Cornelii Götz-Kühne (SG) Gail Feinstein

Doświadczenie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i doradcą systemowym (WTTS, 130/2020), certyfikowanym psychoterapeutą (PTPI), certyfikowanym specjalistą ds. psychotraumatologii: pedagogika traumy, doradztwo specjalistyczne ds. traumy (DeGPT/Fachverband Traumapädagogik),

pedagogiem, członkiem rzeczywistym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jestem także superwizorem aplikantem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS), superwizorem (PTPI), a także nauczycielem-stażystą psychoterapii systemowej (WTTS).

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z innymi, prowadząc szkolenia dla specjalistów pracujących w zawodach pomocowych, m.in. wchodzę w skład kadry szkoleniowej w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu, a także Studium terapii dzieci i młodzieży, w szkołach psychoterapii Gestalt (Warszawa, Rzeszów), gdzie prowadzę zajęcia w trakcie modułu poświęconego podejściu systemowemu oraz z terapii traumy.

Jako psychoterapeucie najbliżej jest mi do pracy w modalności systemowej (konstruktywistyczno-narracyjnej), jednak sięgam również do sposobów pracy, wywodzących się z wielu innych podejść teoretycznych, np. psychoterapii Gestal, Gestalt Play Therapy wg modelu Violet Oaklander, Relational Living Body Psychotherapy Julianne Appel-Opper.

Główne obszary mojego terapeutycznego zaciekawienia to: wykorzystanie zabawy w procesie psychoterapii, miejsce wstydu w procesie terapeutycznym, kontakt, narracje, lojalności i mity rodzinne, doświadczenie traumy, terapia osób po doświadczeniu przemocy seksualnej w dzieciństwie, praca terapeutyczna z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu

Zapraszam osoby zainteresowane:

Lista ukończonych szkoleń i kursów:

Kursy i Warsztaty Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS):

Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin, Prowadzenie: Ewa Stankowska i Tomasz Basiński, godzin 140

Kurs dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, Prowadzenie: Jerzy S. Jakubowski, Andreas Wahlster, Rafał Antkowiak, Tomasz Basiński, Marcelina Ptak, Rudolf Klein, Katarzyna Ziółkowska-Szyszło, Maria Kasprowicz, Barbara Kasperczak-Kuszak, Vera Hähnlein, Małgorzata Szymanowska, Wolf Ritscher, Danuta Suchecka-Zejden, godzin 176

Systemowa terapia dzieci i młodzieży, Prowadzenie: Rüdiger Retzlaff, Manfred Vogt, Cornelia Götz-Kühne, Andreas Wahlster, Marie Luise Conen, godzin 144

Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne w zakresie traumy według zaleceń towarzystwa DeGPT e.V. (Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V.) oraz BAG e.V. (Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik e.V.) przy współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej, Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne, Gerald Möhrlein, Linda Beeking, godzin 144

Systemowo-integracyjna terapia i doradztwo dla par (CUR01/2019), Prowadzenie: Tom Levold, godzin 100

Superwizja szkoleniowa – superwizja u siebie samego, Prowadzenie: Ewa Stankowska, godzin 20

Borderline systemowo – systemowa wędrówka po krawędzi, Kształtowanie relacji w utrudnionych warunkach, Prowadzenie: Vera Hahnlein, 16 godzin

Systemowy coaching dla rodziców, Prowadzenie Andreas Wahlster, godzin 48

Wprowadzenie do Terapii Narracyjnej (Gdańsk), Prowadzenie: Maria Kasprowicz, godzin 20

Wprowadzenie do Terapii Narracyjnej (Poznań), Prowadzenie: Maria Kasprowicz, godzin 20

Psychologiczne doradztwo systemowe dla dorosłych, Prowadzenie: mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło, godzin 20

Komunikacja afektywna w doradztwie i terapii systemowej, Prowadzenie: Tom Levold, godzin 24

Praca z traumą w ujęciu narracyjnym, Prowadzenie: Maria Kasprowicz, godzin 20

Terapia systemowa zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców typu borderline, zaburzeń dwubiegunowych i schizofrenii oraz dystymii i depresji, Gerhard Dieter Ruf, godzin 24

Inne formy szkoleniowe (WTTS) – Doświadczenia Własne:

Czego pragnę i co mam, Prowadzenie: Ewa Stankowska, godzin 25

Polubić swój lęk, Prowadzenie: Ewa Stankowska, godzin 25

Dokąd zmierzam, czyli refleksja nad celami w moim życiu? Prowadzenie: Maria Kasprowicz, godzin 20

Twoje serce jest tam, gdzie jest Twój skarb – czyli refleksja nad tym, czemu nadaję w życiu wartość, Prowadzenie: Maria Kasprowicz, godzin 20

Okno, kuchnia, filar, fundament, czyli kim jestem dla rodziny? Prowadzenie: Maria Kasprowicz, godzin 20

Inne Kursy i Warsztaty pokrewne (terapia narracyjna, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, inne postmodernistyczne podejścia):

Narracyjna Terapia Więzi, czyli o tym, jak integrować różne podejścia w psychoterapii, Wielkopolski Instytut Psychoterapii Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych, Prowadzenie: Szymon Chrząstowski, godzin 15

Zaawansowane metody praktyki narracyjnej, Wielkopolski Instytut Psychoterapii Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych, Prowadzenie: Maria Kasprowicz

i Szymon Chrząstowski, godzin 12

Praktyczne zastosowanie technik eksternalizacji, Psychologia Współczesna, Prowadzenie: Igor Rotberg, – Podejście narracyjne + TSR, godzin 20

Trauma, a zaburzenia odżywiania, Fundacja F43, Prowadzenie: Frederike Jacobs – TSR, godzin 20

Przywiązanie a trauma – psychoterapia reaktywnych zaburzeń więzi, Wrocławski Instytut Psychoterapii, Prowadzenie: Arno Remmers, godzin 20

Gestalt:

PHG. Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality (1951) autorstwa Frederyka Perlsa, Ralpha F. Hefferline’a i Paula Goodmana – ekspozycja radykalnego podejścia do natury człowieka i psychoterapii, Prowadzenie: Piotr Mierkowski, godzin 84

Wstyd i wsparcie w dialogu terapeutycznym, Pracownia z sensem, Prowadzenie: Ewa Canert-Łąka, godzin 25

Shame, quilt and anger – Integration. Advenced workshop Gestalt Play Therapy, Instytut doświadczania&West Coast Institute for Gestalt Therapy with Children and Adolescents, Prowadzenie: Felicia Carroll, godzin 28

Gestalt Play Therapy, Instytut doświadczania&West Coast Institute for Gestalt Therapy with Children and Adolescents, Prowadzenie: Felicia Carroll, godzin 28

Gestalt Arts Therapy – Intensywny Kurs. Podejście Gestalt w pracy

z dziećmi i młodzieżą. Część 1. Praca terapeutyczna z dzieckiem, Część 2. Praca terapeutyczna z nastolatkiem, Część 3. Trauma i wstyd, Instytut Treningu i Edukacji Gestalt, Prowadzenie: Jonathan Blend, godzin 63

Ciało w terapii Gestalt. The Body in Gestalt Therapy: Working with Process in Psychotherapy Addiction and Recovery, Instytut Treningu

i Edukacji Gestalt, Prowadzenie: Geil Fenstein, godzin 24 plus 6 superwizji

Relacyjne żywe ciała. Rozwijanie ucieleśnionych interwencji oraz eksperymentów we współtworzonym przez klienta i terapeutę ucieleśnionym polu. Edycja krakowska 2019, Szkolenia Gestalt, Prowadzenie: Julianne Appel-Opper, godzin 56

Trwałe tematy relacyjne, Szkolenia Gestalt, Prowadzenie: dr Lynne Jacobs, godzin 23

E-GESTALT: jak współtworzyć ucieleśnioną relacyjność w sytuacji wirtualnej, Prowadzenie: J. Panster, godzin 12

Terapia Ericksonowska:

Po sztormie nastaje cisza – trauma a proces odzyskiwania wewnętrznej integracji, Polski Instytut Ericksonowski, Prowadzenie: Katarzyna Szymańska, godzin 15

Rozbity dzban – terapia osób wykorzystanych seksualnie, Polski Instytut Ericksonowski, Prowadzenie: Aleksandra Nowak, godzin 15

Ericksonowski Genogram Przyszłość, Polski Instytut Ericksonowski, Prowadzenie: Krzysztof Klajs, godzin 9

Terapia poznawczo-behawioralna:

Racjonalna Terapia Zachowania, RTZ I – Poziom podstawowy, 44/RTZ1/AH/2010, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Prowadzenie: Agnieszka Hottowy, godzin 20

Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i dorosłych po przeżyciach traumatycznych – ASD/PTSD, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Prowadzenie: L. Kulczycka, godzin 10

Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń afektywnych – depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Prowadzenie: A. Juszczyk, godzin 10

Inne:

Być kobietą, być mężczyzną – praca z parą, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Lublinie, Prowadzenie: J. Edward Lynch, godzin 12

Ustawienia systemowe w psychoterapii, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Lublinie, Prowadzenie: J. Edward Lynch, godzin 14

Dostrojony do tej chwili (wg autorskiego programu Alego Duarte), My Ally, Prowadzenie: Ale Duarte, godzin 32

Model Liottiego a dysocjacja strukturalna osobowości – podejścia i narzędzia do terapii dzieci. Zaburzenia dysocjacyjne w wieku rozwojowym: Odniesienia teoretyczne i zalecenia do diagnozy i terapii. Metoda: PiTiPies – Puppets for Trauma Psychotherapy. Prowadzenie: A. Tomba, Fundacja Przyjaciele Martynki

Destrukcyjna agresywność i przywiązanie w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego. Prowadzenie: E. Costantini, Fundacja Przyjaciele Martynki

Inne szkolenia z zakresu doradztwa:

Studium interwencji kryzysowej, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, godzin 160

Przemoc w rodzinie – prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, godzin 10

MTQ-48, The License Number MTQ124102

LGBT bez tajemnic – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej. Instytu Pozytywnej Seksualności, Prowadzenie: Jan Świerszcz, godzin zegarowych 8

Pacjent z dysforią i niezgodnością płciową w gabinecie psychologa, Prowadzenie: Marta Dora, godzin 5

Udział w konferencjach – dodatkowe aktywności rozwijające kwalifikacje i kompetencje zawodowe psychoterapeuty:

The Embodied Trauma Conference 03-08.02.2020 (online)

13 Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw, 24-25.10.2016 Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Fundacji Słonie na balkonie, Pomoc dzieciom po traumie, 14.10.2016 Łódź

V European Congressof Erickson Hypnosis and Psychotherapy, 12-15.06.2014 Kraków

Natura i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie, Konferencja 3 Sekcji, 21-23.10.2016 Warszawa

Psychoterapia własna: TAK

Małe grupy dyskusyjne (WTTS) – 144 godziny

Grupa dyskusyjna dla psychoterapeutów

GESTALT CAFE

Organizator: Piotr Mierkowski

Od 27.04.2020 do … (w trakcie)

Dodatkowe szkolenia:

RODO dla lekarzy, fizjoterapeutów i psychologów, organizacja: Kancelaria prawna Uniqorn Advisory i agencja Plug-in PR

Lista prowadzonych przeze mnie szkoleń:

Rola superwizji w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu w zawodach pomocowych. Zagnańsk, OR Polanika, Zagnańsk, 7.03.2016

Dziecko – ofiara przemocy seksualnej. Metody wsparcia i interwencji w kontekście pracy socjalnej. Zagnańsk, OR Polanika, 18-19.04.2016

Zabawy bez obawy- pomoc dziecku, które przeżyło traumę. Poznań, Instytu Pomocy Profesjonalnej, 17-18.11.2018

Podstawy pracy z genogramem. Warszawa, Psychoterapia Robert Adamczyk, 11.11.2016

Zastosowanie myśli systemowej w różnych przestrzeniach wsparcia i pomocy. Warszawa,

Psychoterapia Robert Adamczyk, 07.07.2018-03.11.2019

Zabawy bez obawy- pomoc dziecku, które przeżyło traumę. Poznań, Instytu Pomocy Profesjonalnej, 15-16.12.2019

Stracona przyszłość” – dorosłe ofiary przemocy seksualnej w dzieciństwie – wsparcie, pomoc i terapia. Perspektywa systemowo – narracyjna. Łódzka Warsztatownia, 07.03.2020

(GIM)BAZA WIEDZY O TERAPII NASTOLATKÓW. Jak wspierać młodzież w wieku 13-18 lat w radzeniu sobie z trudnościami. Zjazd 5, Moduł: Rozwój psychoseksualny nastolatków, Poznań, Instytut Pomocy Profesjonalnej, 19.09.2020

Studium terapii dzieci i młodzieży. Moduł 3: Teoria więzi (Bowlby, Stern), Gestaltowska teoria rozwoju, Rozwój poznawczy, emocjonalny i moralny człowieka, Wprowadzenie do terapii systemowej. Warszawa, Szkoła Gestalt – chwilowo odwołane przez organizatora

Studium terapii dzieci i młodzieży (Edycja 1 i 2). Moduł : Wprowadzenie do terapii systemowej. Warszwa, Szkoła Gestalt

Studium terapii dzieci i młodzieży (Edycja 1 i 2). Moduł: Trauma dziecięca, Warszawa, Szkoła Gestalt

Studium terapii dzieci i młodzieży (Edycja 1 i 2). Moduł: Trauma dziecięca. Warszawa, Szkoła Gestalt

Wsparcie, pomoc psychologiczna i terapia dorosłych ofiar przemocy seksualnej w dzieciństwie i wczesnej młodości – ze szczególnym uwzględnieniem straumatyzowanej narracji oraz perspektywy ucieleśnionego Ja. Sopot, Pracownia Pomocy Psychologicznej, 19-20.2020.

Grupa genorgramowa (współprowadzenie wraz z Marią Kasprowicz), Szkolenie specjalizacyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu integracyjnym, Wrocławski Instytut Psychoterapii (edycja 1)

Grupa genogramowa, Kurs atestowany PTP, WIP

Certyfikaty

W celu zobaczenia skanów moich certyfikatów i zaświadczeń odsyłam pod następujący link.

Publikacje i artykuły:

Adamczyk, R., Groth, A. (2020). Wsparcie skierowane do dzieci i rodzin w kontekście dzieci. W: Praca zbiorowa, Latarnia. Pomoc dla pomagających w kryzysie COVID-19. Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Adamczyk, R. (2020). Rozmowa przez zabawę. Model Play Therapy w ujęciu systemowym. W: A. Gulczyńska, I. Rotberg (red.). Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Difin

Adamczyk R. (2018). Co dzień noś na dużym stojącym wieszaku. W: D. Staniszewski (red.). Czytanie uczy, bawi, leczy (64-70). Łódź: Koło Łódzkie PTB