Określenie terapia traumy jest pewnego rodzaju skrótem, czy też uproszczeniem, gdyż to nie trauma jest jej obiektem. Jest ono zaznaczeniem istotności samego zjawiska traumy, jako tworzącego specyficzny, terapeutyczny setting i wymagającego określonego postępowania. Praca systemowa w terapii zorientowanej na traumatycznym doświadczeniu klienta, to praca nad jego straumatyzowaną opowieścią, która organizuje cały system na wielu jego poziomach, praktycznie na większości z nich, tylko natężenie jej wpływu się zmienia. Jest to również praca nad szukaniem takiego miejsca, w którym ta organizująca siła może zmniejszyć swoje natężenie, może zostać zastąpiona inną organizującą zasadą lub odzyskanym poczuciem sprawczości. To oczywiście nie jest jedyny obszar, który jest organizowany przez to doświadczenie. Organizacja ta zachodzi również na poziomie systemu biologicznego (w układzie nerwowym, układzie hormonalnym, w naszych ciałach i w tym jak to ciało później funkcjonuje w kontakcie ze światem, ale także na poziomie wszelakich cielesnych struktur), społecznego/komunikacyjnego (czyli ma wpływ na to jak się mówi o traumie, o danym doświadczeniu, na to jakie tworzą się narracje, jak mówią o tym specjaliści, jak komunikujemy to co się z nami dzieje i jak inni komunikują nam to co w nas i w naszych zachowaniach obserwują) oraz poznawczo-emocjonalnego. To natomiast wpływa zarówno na obszar naszej tożsamości, jak i na obszar naszego działania. Psychoterapia z klientem po doświadczeniu traumatycznym, to praca również praca ciałem, z opowieścią ciała, z rezylientnymi zasobami klienta, jego odpornością psychiczną i naruszonymi przez doświadczenie traumatyczne wartościami. To sklejanie rozłączonych kawałków. To odzyskiwanie tego wszystkiego, z czym w wyniku tego doświadczenie straciliśmy kontakt.

 
 

Certyfikat:
Specjalista ds. psychotraumatologii Pedagogika traumy, doradztwo specjalistyczne ds. traumy (DeGPT/Fachverband Traumapädagogik)

Ukończone szkolenia, kursy, moduły szkoleniowe i warsztaty związane z psychotraumatologią:
Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne z zakresu traumy. Prowadzenie: C. Götz-Kühne, L. Beeking, G. Möhrlein. Opiekun merytoryczny: C. Götz-Kühne Organizator: Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
Praca z częściami zranionymi i raniącymi na scenie wewnętrznej w oparciu o terapię stanów ego – według koncepcji psychodynamiczno-imaginatywnej terapii traumy Luise Reddemann. Prowadzenie: L. Beeking Organizator: Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
CIPBS- Conflict Imagination Painting and Bilateral Stimulation - metoda integracyjna stosowana w terapii traum. Prowadzenie: C. Götz-Kühne, Organizator: Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
Systemowa terapia traum u dzieci i nastolatków Prowadzenie: C. Götz-Kühne Organizator: Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
Wstyd, Wina i Złość a Integracja - Warsztat Zaawansowany Gestalt Play Therapy Prowadzenie: Felicia Carroll Organizator: Instytut Doświadczania wraz z West Coast Institute for Gestalt Therapy with Children & Adolescents
Praca z traumą. MODUŁ I: Wprowadzenie do psychotraumatologii. MODUŁ III: Kompetencje doradcy MODUŁ III: Wzmacnianie rezyliencji oraz strategii dbania o siebie. Organizator: WTTS Prowadzenie: C. Götz-Kühne
Trauma a zaburzenia odżywiania Organizator: Fundaja F43 Prowadzenie: Frederice Jacobs
Terapia systemowa zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców zaburzeń typu borderline, zaburzeń dwubiegunowych i schizofrenii oraz dystymii i depresji." Organizator: WTTS Prowadzenie: Gerhard Dieter Ruf
Borderline systemowo – systemowa wędrówka po krawędzi. Kształtowanie relacji w utrudnionych warunkach. Prowadzenie: Vera Hahnlein. Organizator: WTTS
Praca z traumą w ujęciu narracyjnym Organizator: WTTS Prowadzenie: M. Kasprowicz
Narracyjna terapia więzi, czyli o tym, jak integrować różne podejścia w psychoterapii. Prowadzący: Sz. Chrząstowski, organizator: Wielkopolski Instytut Psychoterapii (WIPDZMR)
Ciało w terapii gestalt. The Body in Gestalt Therapy: Working with Physical Process in Psychotherapy Addiction and Recovery. Prowadzenie: Gail Fenstain. Organizator: Instytut Treningu i Edukacji Gestalt
O Rozwianiu Sprawcy Mojego Życia - terapia osób doświadczających przemocy. Prowadzenie: M. Kasprowicz. Organizator: WTTS
Systemowa terapia traum u dzieci i nastolatków. Prowadzenie: C. Götz-Kühne. Organizator: WTTS
Przywiązanie a trauma – psychoterapia reaktywnych zaburzeń więzi, Wrocławski Instytut Psychoterapii, Prowadzenie: Arno Remmers
GESTALT ARTS THERAPY w pracy z dziećmi i młodzieżą. TRAUMA I WSTYD. Prowadzenie: J. Blend. Organizator: Instytut Treningu i Edukacji Gestalt
Rozbity dzban - terapia osób wykorzystanych seksualnie. Organizator: Polski Instytut Ericksonowski Prowadzenie: A. Nowak
Po sztormie nastaje cisza - trauma a proces odzyskiwania wewnętrznej integracji. Organizator: Polski Instytu Ericksonowski Prowadzenie: K. Szymańska
Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i dorosłych po przeżyciach traumatycznych - ASD/PTSD. Organizator: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Prowadzenie: L. Kulczycka
Fibromialgia i PTSD – ukryty związek. Hipnoza. Prowadzenie: G. De Benedittis

Terapia stanów ego – praca z objawami psychosomatycznymi dzieci i młodzieży i dorosłych. Prowadzenie: S.Zanotta
Żałoba.Terapia uwzględniająca aspekty systemowe i transowe. Prowadzenie: R. Kachler
Praca z częściami osobowości doświadczanymi jako nieprzyjazne. Integracja w terapii stanów ego Prowadzenie: B. Hüllemann
Rytuały i ceremonie w pracy z traumą Prowadzenie: C. Weinspach
Warsztat licencyjny MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire-Pyschometric Test). Używanie i interpretacja kwestionariusza MTQ48 Prowadzenie: S. Rybak
Wstyd i wsparcie w dialogu terapeutycznym Organizator: Pracownia z sensem Prowadzenie: E. Canert-Łąka
Dostrojony do tej chwili (wg autorskiego programu Alego Duarte). Wprowadzenie: pięć etapów cyklu samoregulacji, somatyczne ćwiczenia z dziećmi, komunikacja werbalna i niewerbalna.
Moduł 1 „Dostrój się do dzieci”: somatyczne praktyki samoregulacji dziecka
Moduł 2: wewnętrzny i zewnętrzny świat, ułatwianie przepływu energii dziecka
Moduł 3 Społeczeństwo dziecięce: praca w grupach (poziomy modelu samoregulacji)
Prowadzenie: Ale Duarte, Fundacja Wytwórnia Marzeń&Pracownia Rozwoju ProArche Bydgoszcz
Ogólnopolska Konferencja Fundacji SŁONIE NA BALKONIE: Pomoc dzieciom po traumie
W ramach podyplomowego Studium Interwencji Kryzysowej, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław:
·     Postępowanie z osobami przeżywającymi kryzys
·     Umiejętność prowadzenia interwencji kryzysowej
·     Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia – samobójstwa
·     Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści i przemocy seksualnej
·     Interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy
·     Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień
·     Interwencja kryzysowa w sytuacji straty osobistej, śmierci, żałoby
·     Interwencja kryzysowa w sytuacjach katastrofy i porwania zakładników
·     Interwencja kryzysowa u ofiar mobbingu i agresji
·     Stres i wypalenie zawodowe u pracowników interwencji kryzysowej