Terapia par i innych intymnych relacji.

Terapię par (choć precyzyjniejszym określeniem byłoby terapia z parą) można rozumieć jako szczególną formę terapii rodzinnej, w której zajmujemy się głównie jednym z jej podsystemów, ze przesunięciem bardziej uwagi na jedną z ról, jaką jest bycie partnerem. Z drugiej strony terapia par może być to też terapia, w której zajmujemy się rodziną w pierwszych fazach jej rozwoju, gdzie w relacji mamy partnerów, którzy jeszcze nie weszli w role rodziców i dopiero się do niech przygotowują. Terapia par może również dotyczyć relacji samotnego rodzica z jego dzieckiem, w której to relacji zachodzą bardzo podobne konflikty i podobne mechanizmy reagowania na kryzys partnerstwa, jak w przypadku pary o charakterze romantyczno-emocjonalnym. Terapia par to również praca z innymi romantycznymi relacjami, chociażby relacjami poliamorycznymi, relacjami stworzonymi przez większość liczbę osób niż dwie itd.

Tematem terapii par najczęściej jest właśnie kryzys relacyjny, w którym głównym problemem staje się cierpienie z powodu nieudanego związku, niezaspokojonych potrzeb, niezaopiekowanych zranień, relacja która sprawia ból, z negatywnym bilansem. Może ona obejmować sytuację, w której obie strony chcą utrzymać związek, sytuację gdy jedna ze stron chce zerwać związek, taką gdzie obie strony chcą rozstania, albo gdzie obie strony nie do końca wiedzą czego chcą. Sesje terapeutyczne mogą oznaczać również pracę z parą, w której jedna ze stron cierpi z powodu cierpienia drugiej strony, będzie to wtedy bardziej terapia z udziałem partnera, niż terapia pary. Rozpoznanie, z którą z powyższych sytuacji mamy do czynienia ma tutaj kluczowe znaczenie. Bardzo istotnym elementem terapii par jest również wspólne przyjrzenie się wzorcom relacji, intymnościom, mitom i przekazom rodzinnym obu stron, historii rodzinnej, pierwotnym wzorcom przywiązania, narracjom, metaforom, lojalnościom i znaczeniom, które nadaje się byciu w relacji.

Do gabinetu wchodzi osoba. Czasem mała, czasem duża, czasem zatroskana, a czasem ochoczo wbiegająca, żeby podzielić się ekscytującymi spostrzeżeniami. Przychodzi sama, przychodzi z kimś, niekiedy wchodzi z osobą towarzyszącą, ale mam wrażenie, jakby przyniosły one ze sobą również przepaść. 

Ukończone szkolenia, kursy, moduły szkoleniowe i warsztaty związane z terapią par i innych intymnych relacji:
Kurs dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej:
• Wprowadzenie w myślenie w kategoriach wzorców komunikacji i wzorców związków.
• Symetryczny i komplementarny wzorzec związku: diagnoza i terapia par.
• Zakłócona równowaga w regulacji bliskości i dystansu.
• Refleksyjna terapia par.
Systemowo-integracyjna terapia i doradztwo dla par, Prowadzenie: Tom Levold
• aspekty socjologiczne, demograficzne i kulturowe w pracy z parami
• rodzina pochodzenia i jej oddziaływanie na relacje pary
• jak działają wzorce przywiązania w relacji pary?
• aspekty specyficzne płciowo w doświadczaniu relacji
• postaci życia w parze: miłość, przyjaźń, partnerstwo, małżeństwo…
• komunikacja afektywna w diadzie
• od diady do triady: chęć posiadania potomstwa, ciąża, narodziny, rodzicielstwo i relacja pary
• kryzysy związku w relacji pary
• regulowanie poczucia własnej wartości oraz szanowania innych
• terapia dla par gejowskich i lesbijskich
• pary dwukulturowe
• intymność, erotyka i seksualność w związkach
• podejście do zazdrości, niewierności i utrzymywania innych związków
• pary w sytuacji rozstania i rozwodu: pary mocno skłócone
Narracyjna Terapia Więzi, czyli o tym, jak integrować różne podejścia w psychoterapii, Wielkopolski Instytut Psychoterapii Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych, Prowadzenie: Szymon Chrząstowski
Trwałe tematy relacyjne, Szkolenia Gestalt, Prowadzenie: dr Lynne Jacobs
Być kobietą, być mężczyzną – praca z parą, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Lublinie, Prowadzenie: J. Edward Lynch
LGBT bez tajemnic – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej. Instytu Pozytywnej Seksualności, Prowadzenie: Jan Świerszcz