Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i doradcą systemowym (WTTS, 130/2020), certyfikownym psychoterapeutą (PTPI), certyfikowanym specjalistą ds. psychotraumatologii: pedagogika traumy, doradztwo specjalistyczne ds. traumy (DeGPT/Fachverband Traumapädagogik), pedagogiem, członkiem rzeczywistym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Jestem także superwizorem splikantem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS), superwizorem (PTPI), a także nauczycielem-stażystą psychoterapii systemowej (WTTS). 

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z innymi, prowadząc szkolenia dla specjalistów pracujących w zawodach pomocowych, m.in. wchodzę w skład kadry szkoleniowej w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu, a także Studium terapii dzieci i młodzieży, w szkołach psychoterapii Gestalt (Warszawa, Rzeszów), gdzie prowadzę zajęcia w trakcie modułu poświęconego podejściu systemowemu oraz z terapii traumy.

Jako psychoterapeucie najbliżej jest mi do pracy w modalności systemowej (konstruktywistyczno-narracyjnej), jednak sięgam również do sposobów pracy, wywodzących się z wielu innych podejść teoretycznych, np. psychoterapii Gestal, Gestalt Play Therapy wg modelu Violet Oaklander, Relational Living Body Psychotherapy Julianne Appel-Opper.

Główne obszary mojego terapeutycznego zaciekawienia to: wykorzystanie zabawy w procesie psychoterapii, miejsce wstydu w procesie terapeutycznym, kontakt, narracje, lojalności i mity rodzinne, doświadczenie traumy, terapia osób po doświadczeniu przemocy seksualnej w dzieciństwie, praca terapeutyczna z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu.

Zapraszam osoby zainteresowane:

  • psychoterapią indywidualną
  • psychoterapią rodzin
  • terapią par i innych intymnych relacji
  • psychoterapią dzieci i młodzieży
  • terapią związaną z przeżytym doświadczeniem traumatycznym
  • doradztwem systemowym dla dorosłych
  • coachingiem rodzicielskim.


Lista ukończonych szkoleń i kursów:
Kursy i Warsztaty Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS):
Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin, Prowadzenie: Ewa Stankowska i Tomasz Basiński, godzin 140
Kurs dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, Prowadzenie: Jerzy S. Jakubowski, Andreas Wahlster, Rafał Antkowiak, Tomasz Basiński, Marcelina Ptak, Rudolf Klein, Katarzyna Ziółkowska-Szyszło, Maria Kasprowicz, Barbara Kasperczak-Kuszak, Vera Hähnlein, Małgorzata Szymanowska, Wolf Ritscher, Danuta Suchecka-Zejden, godzin 176
Systemowa terapia dzieci i młodzieży, Prowadzenie: Rüdiger Retzlaff, Manfred Vogt, Cornelia Götz-Kühne, Andreas Wahlster, Marie Luise Conen, godzin 144
Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne w zakresie traumy według zaleceń towarzystwa DeGPT e.V. (Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V.) oraz BAG e.V. (Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik e.V.) przy współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej, Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne, Gerald Möhrlein, Linda Beeking, godzin 144
Systemowo-integracyjna terapia i doradztwo dla par (CUR01/2019), Prowadzenie: Tom Levold, godzin 100
Superwizja szkoleniowa – superwizja u siebie samego, Prowadzenie: Ewa Stankowska, godzin 20
Borderline systemowo – systemowa wędrówka po krawędzi, Kształtowanie relacji w utrudnionych warunkach, Prowadzenie: Vera Hahnlein, 16 godzin
Systemowy coaching dla rodziców, Prowadzenie Andreas Wahlster, godzin 48
Wprowadzenie do Terapii Narracyjnej (Gdańsk), Prowadzenie: Maria Kasprowicz, godzin 20
Wprowadzenie do Terapii Narracyjnej (Poznań), Prowadzenie: Maria Kasprowicz, godzin 20
Psychologiczne doradztwo systemowe dla dorosłych, Prowadzenie: mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło, godzin 20
Komunikacja afektywna w doradztwie i terapii systemowej, Prowadzenie: Tom Levold, godzin 24
Praca z traumą w ujęciu narracyjnym, Prowadzenie: Maria Kasprowicz, godzin 20
Terapia systemowa zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców typu borderline, zaburzeń dwubiegunowych i schizofrenii oraz dystymii i depresji, Gerhard Dieter Ruf, godzin 24
Inne formy szkoleniowe (WTTS) - Doświadczenia Własne:
Czego pragnę i co mam, Prowadzenie: Ewa Stankowska, godzin 25
Polubić swój lęk, Prowadzenie: Ewa Stankowska, godzin 25
Dokąd zmierzam, czyli refleksja nad celami w moim życiu? Prowadzenie: Maria Kasprowicz, godzin 20
Twoje serce jest tam, gdzie jest Twój skarb – czyli refleksja nad tym, czemu nadaję w życiu wartość, Prowadzenie: Maria Kasprowicz, godzin 20
Okno, kuchnia, filar, fundament, czyli kim jestem dla rodziny? Prowadzenie: Maria Kasprowicz, godzin 20
Inne Kursy i Warsztaty pokrewne (terapia narracyjna, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, inne postmodernistyczne podejścia):
Narracyjna Terapia Więzi, czyli o tym, jak integrować różne podejścia w psychoterapii, Wielkopolski Instytut Psychoterapii Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych, Prowadzenie: Szymon Chrząstowski, godzin 15
Zaawansowane metody praktyki narracyjnej, Wielkopolski Instytut Psychoterapii Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych, Prowadzenie: Maria Kasprowicz
i Szymon Chrząstowski, godzin 12

Praktyczne zastosowanie technik eksternalizacji, Psychologia Współczesna, Prowadzenie: Igor Rotberg, – Podejście narracyjne + TSR, godzin 20
Trauma, a zaburzenia odżywiania, Fundacja F43, Prowadzenie: Frederike Jacobs - TSR, godzin 20
Przywiązanie a trauma – psychoterapia reaktywnych zaburzeń więzi, Wrocławski Instytut Psychoterapii, Prowadzenie: Arno Remmers, godzin 20

Gestalt:
PHG. Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality (1951) autorstwa Frederyka Perlsa, Ralpha F. Hefferline’a
i Paula Goodmana – ekspozycja radykalnego podejścia do natury człowieka i psychoterapii, Prowadzenie: Piotr Mierkowski, godzin 84

Wstyd i wsparcie w dialogu terapeutycznym, Pracownia z sensem, Prowadzenie: Ewa Canert-Łąka, godzin 25
Shame, quilt and anger – Integration. Advenced workshop Gestalt Play Therapy, Instytut doświadczania&West Coast Institute for Gestalt Therapy with Children and Adolescents, Prowadzenie: Felicia Carroll, godzin 28
Gestalt Play Therapy, Instytut doświadczania&West Coast Institute for Gestalt Therapy with Children and Adolescents, Prowadzenie: Felicia Carroll, godzin 28
Gestalt Arts Therapy – Intensywny Kurs. Podejście Gestalt w pracy
z dziećmi i młodzieżą. Część 1. Praca terapeutyczna z dzieckiem, Część 2. Praca terapeutyczna z nastolatkie, Część 3. Trauma i wstyd, Instytut Treningu i Edukacji Gestalt, Prowadzenie: Jonathan Blend, godzin 63

Ciało w terapii Gestalt. The Body in Gestalt Therapy: Working with Process in Psychotherapy Addiction and Recovery, Instytut Treningu
i Edukacji Gestalt, Prowadzenie: Geil Fenstein, godzin 24 plus 6 superwizji

Relacyjne żywe ciała. Rozwijanie ucieleśnionych interwencji oraz eksperymentów we współtworzonym przez klienta i terapeutę ucieleśnionym polu. Edycja krakowska 2019, Szkolenia Gestalt, Prowadzenie: Julianne Appel-Opper, godzin 56
Trwałe tematy relacyjne, Szkolenia Gestalt, Prowadzenie: dr Lynne Jacobs, godzin 23

E-GESTALT: jak współtworzyć ucieleśnioną relacyjność w sytuacji wirtualnej, Prowadzenie: J. Panster, godzin 12
Terapia Ericksonowska:
Po sztormie nastaje cisza – trauma a proces odzywkiwania wewnętrznej integracji, Polski Instytut Ericksonowski, Prowadzenie: Katarzyna Szymańska, godzin 15
Rozbity dzban – terapia osób wykorzystanych seksualnie, Polski Instytut Ericksonowski, Prowadzenie: Aleksandra Nowak, godzin 15
Ericksonowski Genogram Przyszłośc, Polski Instytut Ericksonowski, Prowadzenie: Krzysztof Klajs, godzin 9
Terapia poznawczo-behawioralna:
Racjonalna Terapia Zachowania, RTZ I – Poziom podstawowy, 44/RTZ1/AH/2010, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Prowadzenie: Agnieszka Hottowy, godzin 20
Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i dorosłych po przeżyciach traumatycznych – ASD/PTSD, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Prowadzenie: L. Kulczycka, godzin 10
Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń afektywnych – depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Prowadzenie: A. Juszczyk, godzin 10
Inne:
Być kobietą, być mężczyzną – praca z parą, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Lublinie, Prowadzenie: J. Edward Lynch, godzin 12
Ustawienia systemowe w psychoterapii, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Lublinie, Prowadzenie: J. Edward Lynch, godzin 14
Dostrojony do tej chwili (wg autorskiego programu Alego Duarte), My Ally, Prowadzenie: Ale Duarte, godzin 32

Model Liottiego a dysocjacja strukturalna osobowości - podejścia i narzędzia do terapii dzieci. Zaburzenia dysocjacyjne w wieku rozwojowym: Odniesienia teoretyczne i zalecenia do diagnozy i terapii. Metoda: PiTiPies - Puppets for Trauma Psychotherapy. Prowadzenie: A. Tomba, Fundacja Przyjaciele Martynki
Destrukcyjna agresywność i przywiązanie w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego. Prowadzenie: E. Costantini, Fundacja Przyjaciele Martynki
Inne szkolenia z zakresu doradztwa:
Studium interwencji kryzysowej, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, godzin 160
Przemoc w rodzinie – prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, godzin 10
MTQ-48, The License Number MTQ124102
LGBT bez tajemnic – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej. Instytu Pozytywnej Seksualności, Prowadzenie: Jan Świerszcz, godzin zegarowych 8

Pacjent z dysforią i niezgodnością płciową w gabinecie psychologa, Prowadzenie: Marta Dora, godzin 5
Udział w konferencjach – dodatkowe aktywności rozwijające kwalifikacje i kompetencje zawodowe psychoterapeuty:

The Embodied Trauma Conference 03-08.02.2020 (online)
13 Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw, 24-25.10.2016 Warszawa
Ogólnopolska Konferencja Fundacji Słonie na balkonie, Pomoc dzieciom po traumie, 14.10.2016 Łódź
V European Congressof Erickson Hypnosis and Psychotherapy, 12-15.06.2014 Kraków
Natura i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie, Konferencja 3 Sekcji, 21-23.10.2016 Warszawa

Psychoterapia własna: TAK

Małe grupy dyskusyjne (WTTS) - 144 godziny
Grupa dyskusyjna dla psychoterapeutów
GESTALT CAFE
Organizator: Piotr Mierkowski
Od 27.04.2020 do ... (w trakcie)

Dodatkowe szkolenia:

RODO dla lekarzy, fizjoterapeutów i psychologów, organizacja: Kancelaria prawna Uniqorn Advisory i agencja Plug-in PR


Z Julianne Appel-Opper.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Aktualni superwizorzy:
Julianne Appel-Opper (Universyt Birmingham, UK)
Daniel Bąk (Relational Change, UK) - hiperwizja superwizji związaych z klientami GSRD
Edyta Stelmach (PTP) - superwizja zespołu OŚOPIP
W przeszłości uczestniczyłem w superwizjach m.in. u:
Jerzy S. Jakubowski  (SGST, SG, WTTS, PTP)
Maria Kasprowicz (WTTS) 
Ewy Stankowskiej (WTTS)
Ewy Canert-Łąki (EAGT)
Cornelii Götz-Kühne (SG)
Gail Feinstein

Publikacje i artykuły:

Adamczyk, R., Groth, A. (2020). Wsparcie skierowane do dzieci i rodzin w kontekście dzieci. W: Praca zbiorowa, Latarnia. Pomoc dla pomagających w kryzysie COVID-19. Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Adamczyk, R. (2020). Rozmowa przez zabawę. Model Play Therapy w ujęciu systemowym. W: A. Gulczyńska, I. Rotberg (red.). Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Difin

Adamczyk R. (2018). Co dzień noś na dużym stojącym wieszaku. W: D. Staniszewski (red.). Czytanie uczy, bawi, leczy (64-70). Łódź: Koło Łódzkie PTBLista prowadzonych przeze mnie szkoleń:
Rola superwizji w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu w zawodach pomocowych. Zagnańsk, OR Polanika, Zagnańsk, 7.03.2016
Dziecko - ofiara przemocy seksualnej. Metody wsparcia i interwencji w kontekście pracy socjalnej. Zagnańsk, OR Polanika, 18-19.04.2016
Zabawy bez obawy- pomoc dziecku, które przeżyło traumę. Poznań, Instytu Pomocy Profesjonalnej, 17-18.11.2018
Podstawy pracy z genogramem. Warszawa, Psychoterapia Robert Adamczyk, 11.11.2016
Zastosowanie myśli systemowej w różnych przestrzeniach wsparcia i pomocy. Warszawa, Psychoterapia Robert Adamczyk, 07.07.2018-03.11.2019
Zabawy bez obawy- pomoc dziecku, które przeżyło traumę. Poznań, Instytu Pomocy Profesjonalnej, 15-16.12.2019
Stracona przyszłość" - dorosłe ofiary przemocy seksualnej w dzieciństwie - wsparcie, pomoc i terapia. Perspektywa systemowo - narracyjna. Łódzka Warsztatownia, 07.03.2020
(GIM)BAZA WIEDZY O TERAPII NASTOLATKÓW. Jak wspierać młodzież w wieku 13-18 lat w radzeniu sobie z trudnościami. Zjazd 5, Moduł: Rozwój psychoseksualny nastolatków, Poznań, Instytut Pomocy Profesjonalnej, 19.09.2020
Studium terapii dzieci i młodzieży. Moduł 3: Teoria więzi (Bowlby, Stern), Gestaltowska teoria rozwoju, Rozwój poznawczy, emocjonalny i moralny człowieka, Wprowadzenie do terapii systemowej. Warszawa, Szkoła Gestalt - chwilowo odwołane przez organizatora
Studium terapii dzieci i młodzieży (Edycja 1 i 2). Moduł : Wprowadzenie do terapii systemowej. Warszwa, Szkoła Gestalt
Studium terapii dzieci i młodzieży (Edycja 1 i 2). Moduł: Trauma dziecięca, Warszawa, Szkoła Gestalt 
Studium terapii dzieci i młodzieży (Edycja 1 i 2). Moduł: Trauma dziecięca. Warszawa, Szkoła Gestalt
Wsparcie, pomoc psychologiczna i terapia dorosłych ofiar przemocy seksualnej w dzieciństwie i wczesnej młodości – ze szczególnym uwzględnieniem straumatyzowanej narracji oraz perspektywy ucieleśnionego Ja. Sopot, Pracownia Pomocy Psychologicznej,  19-20.2020.

Grupa genorgramowa (współprowadzenie wraz z Marią Kasprowicz), Szkolenie specjalizacyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu integracyjnym, Wrocławski Instytut Psychoterapii (edycja 1)

Grupa genogramowa, Kurs atestowany PTP, WIP