Dziecko można opisać jako “system biopsychiczny” czy też „systemem podmiotu” w jego powiązaniach intra i interpersonalnych, które dziecko opisuje i postrzega z własnej perspektywy. Podmiot powstaje i utrzymuje się z zasady wewnątrz siebie, jest on więc intersubiektywny. Psychoterapeuta systemowy może postrzegać więc dziecko jako samodzielnego twórcę własnych działań wewnętrznych (myślenie, odczuwanie i postrzeganie), oraz działań postrzeganych przez obserwatorów i ukierunkowanych poprzez zachowania na konkretne otoczenie. Ten wewnętrzny system dziecka składa się z pojedynczych elementów, które są ze sobą cyrkularnie połączone, wykształca on organizację wewnętrzną, własne podsystemy oraz granice pomiędzy tymi podsystemami, zwane otoczeniem wewnętrznym, a także granice pomiędzy sobą, a otoczeniem zewnętrznym (osobami, światem, narracjami).

Dziecko funkcjonuje w przeróżnych systemach: w systemie ono plus rodzina, ono plus szkoła, w relacji z systemami, które powstają pomiędzy czyli np. między rodzicami i szkołą, a jako że system to coś innego niż suma części, to jest to jakościowo inna relacja, niż z każdym z tych systemów z osobna. Pozostaje ono w relacji także z innymi, znacznie rozleglejszymi systemami, w których jest ono zanurzone (np. systemy legislacyjne, wykonawcze, administracja, ekonomia, mass-media). To wszystko są obszary, na które psychoterapeuta systemowy powinien być uważny i postrzegać dziecko, jako pozostające w relacji z tymi wszystkimi zewnętrznymi obszarami.

Z Felicią Carroll.

W swojej pracy z dziećmi staram się integrować pracę systemową z modelem gestaltowskiej pracy z dzieckiem (Violet Oaklander), który w moim odczuciu w cudowny sposób wypełnia przestrzeń między podejściem systemowym, a dzieckiem; a także mną, dzieckiem i jego wewnętrznym oraz zewnętrznymi światami. Istotną rolę pełni tutaj również zabawa, którą postrzegam jako naturalny język dziecka, równoprawny z innymi wykorzystywanymi przez dziecko kanałami komunikacji. Staram się widzieć i doświadczać dziecko nie tylko jako część systemów, ale także jako będące w szczególnej sytuacji, bo znajdujące się na początku swojej drogi. Jako uczące się dopiero nadawać znaczenia, uczące się reguł otaczającego je świata, jako ostrożnie wchodzące w przeróżne systemy, których częścią się staje. Jego kontakt ze mną postrzegam jako doświadczenie, w którym włącza ono osobę trzecią do swojego wewnętrznego dyskursu. Dyskursu, który dopiero się staje, który jest na wczesnym etapie kształtowania się. Takie spotkanie moje z dzieckiem i dziecka ze mną może sprawić, że zdarzy się coś dla niego zupełnie nowego i nieoczekiwanego, a więc wprowadzić istotną różnicę w jego dopiero rozpoczętej podróży.
Ukończone szkolenia, kursy, moduły szkoleniowe i warsztaty związane z psychoterapią dzieci i młodzieży:
Systemowa terapia dzieci i młodzieży:

 • Wprowadzenie do systemowej terapii dzieci i młodzieży
 • Terapia systemowa z nastolatkami
 • Systemowa terapia traum u dzieci i nastolatków
 • Praca z klientem niezmotywowanym
 • Terapia ukierunkowana na rozwiązania z dziećmi i nastolatkami
 • Systemowa terapia leków i dolegliwości psychosomatycznych u dzieci
Prowadzenie: dr Rüdiger Retzlaff (AFTA, DGSF, SG, DGVT), mgr Andreas Wahlster (SG), mgr Cornelia Götz-Kühne (SG), dr Marie Luise Conen, dr Manfred Vogt, WTTS Poznań
Intensywny kurs Gestalt Arts Therapy. Podejście Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą:
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem
 • Praca terapeutyczna z nastolatkiem
 • Trauma i wstyd
Prowadzenie: Jon Blend, ITiEG Rzeszów
Dostrojony do tej chwili (wg autorskiego programu Alego Duarte)
Wprowadzenie: pięć etapów cyklu samoregulacji, somatyczne ćwiczenia z dziećmi, komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Moduł 1 „Dostrój się do dzieci”: somatyczne praktyki samoregulacji dziecka
 • Moduł 2: wewnętrzny i zewnętrzny świat, ułatwianie przepływu energii dziecka
 • Moduł 3 Społeczeństwo dziecięce: praca w grupach (poziomy modelu samoregulacji)
Prowadzenie: Ale Duarte, Fundacja Wytwórnia Marzeń&Pracownia Rozwoju ProArche Bydgoszcz
Wstyd, Wina i Złość a Integracja - Warsztat Zaawansowany Gestalt Play Therapy, Prowadzenie: Felicia Carroll, Organizator: Instytut Doświadczania wraz z West Coast Institute for Gestalt Therapy with Children & Adolescents, Warszawa
Gestalt Play Therapy/Terapia Gestalt Poprzez Zabawę, Warsztat Bazowy, Organizator: Instytut Doświadczania wraz z West Coast Institute for Gestalt Therapy with Children & Adolescents, Prowadzenie: Felicia Carroll
Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i dorosłych po przeżyciach traumatycznych – ASD/PTSD, prowadzenie: Luiza Kulczycka, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Systemowy coaching dla rodziców, prowadzenie: mgr Andreas Wahlster, WTTS Poznań
Przywiązanie a trauma – psychoterapia reaktywnych zaburzeń więzi, Wrocławski Instytut Psychoterapii, Prowadzenie: Arno Remmers

Model Liottiego a dysocjacja strukturalna osobowości - podejścia i narzędzia do terapii dzieci. Zaburzenia dysocjacyjne w wieku rozwojowym: Odniesienia teoretyczne i zalecenia do diagnozy i terapii. Metoda: PiTiPies - Puppets for Trauma Psychotherapy. Prowadzenie: A. Tomba, Fundacja Przyjaciele Martynki

Mój piękny portret.